Services :

PURUSARTHA YAGA MANDAPA  
NAVA DURGA  
COCONUT [E] NARIKELA [S]
TANGINAKAI [K]
 
TEMPLE STRUCTURE  
SATYA SAI NIVASA  
BALA GOPAL JOSHI SABHA MANDAPA  
Abhishekam or Pooja  
Abhishekam  
KOSHLA  
PAKSHALA  
DVI SHAKTI VRUKSH  
ISTASIDDHI VRUKSHA  


 
   
Karpaga Vinayaka   Sri Udsallamma Devi   Sri Matsallama Devi   Istasiddi Anjaneya   Yajnas, Homas & Pujas